Current View
Citation link:
Title:
Германските ордени в Прибалтика XII-XIII в. (представата за "другите") : Автореферат. / Александър Димитров Заралиев.
 
Creator:
Заралиев, Александър Димитров
 
Date:
2011 [issued] 2011.
 
Coverage:
Балтийски държави история. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. по стара история, тракология и средновековна история 2011; Допусната е грешка в номерацията на с., обърната и разместена паг.; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Ордени и медали история извори Балтийски държави.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Заралиев, Александър Димитров
 
245:
Германските ордени в Прибалтика XII-XIII в. (представата за "другите") :| Автореферат. /| Александър Димитров Заралиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл :287 KB)
 
260:
София,| 2011.
 
300:
32 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Ист. фак., Кат. по стара история, тракология и средновековна история| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
515:
Допусната е грешка в номерацията на с., обърната и разместена паг.
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Ордени и медали| история| извори| Балтийски държави.
 
651:
Балтийски държави| история.