Citation link:
Abstract:
Димитър Благоев (1856-1924). Български политик. Димитър Благоев и Георги Кирков с делегати на VІІ конгрес на БРСДП.
 
Created:
9-14.07.1900
 
Spatial:
Сливен, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160050
 
IsFormatOf:
Г І 237/1
 
Subject:
социалистическо движение; политик; 1880; конгрес; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopledblagoev