Current View
Citation link:
Title:
Комплекси на полиетерните йонофорни антибиотици монензин и салиномицин с двузарядни метални йони - получаване, структура и биологични свойства : Автореферат. / Румяна Жорова Низамова ; Науч. ръководител Мариана Митева ; Науч. консултант Ивайла Панчева-Кадрева.
 
Creator:
Низамова, Румяна Жорова; Митева, Мариана Йонова науч. ръководител; Панчева-Кадрева, Ивайла Недялкова науч. консултант
 
Date:
2011 [issued]
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Хим. фак., Кат. Аналитична химия, Лаб. по биокоординационна и биоаналитична химия 2011; Електронно копие София СУ "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Антибиотици.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Низамова, Румяна Жорова
 
245:
Комплекси на полиетерните йонофорни антибиотици монензин и салиномицин с двузарядни метални йони - получаване, структура и биологични свойства :| Автореферат. /| Румяна Жорова Низамова ; Науч. ръководител Мариана Митева ; Науч. консултант Ивайла Панчева-Кадрева.
 
256:
Текст и изображение в електронен вид (1 PDF файл: 1,47 МВ)
 
260:
София :
 
300:
33 с. :| с табл. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Хим. фак., Кат. Аналитична химия, Лаб. по биокоординационна и биоаналитична химия| 2011
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| СУ "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Антибиотици.
 
700:
Митева, Мариана Йонова| науч. ръководител| Панчева-Кадрева, Ивайла Недялкова| науч. консултант