Abstract:
д-р Димитър Христов Протич с проф. Йордан Иванов. Проф. Иванов е в средата, в дясно е Димитър Протич.
 
Created:
1921-1930
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491110
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ф. 310К; оп. 1; а.е. 13.
 
Subject:
юрист; учен; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople