Current View
Citation link:
Title:
Приложение на бюрократичната теория за анализ на организационната структура и управлението на бизнес проекти : Автореферат / Стефан Желязков Радев ; Науч. ръководител Албена Вуцова ; Рец. Вяра Красимирова Славянска, Антон Антонов Герунов.; Application of bureaucratic theory to the analysis of business projects organizational structure and management Stefan Zhelyazkov Radev
 
Creator:
Радев, Стефан Желязков; Radev, Stefan Zeljazkov; Вуцова, Албена Христова науч. ръководител; Славянска, Вяра Красимирова рец.; Герунов, Антон Антонов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8. Икономика (Икономика и управл. по отрасли) СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли" 2020; Библиогр. с. 44-46; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Проекти управление и организация.
 
*** *** ***
 
001:
001176208
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Радев, Стефан Желязков
 
245:
Приложение на бюрократичната теория за анализ на организационната структура и управлението на бизнес проекти :| Автореферат /| Стефан Желязков Радев ; Науч. ръководител Албена Вуцова ; Рец. Вяра Красимирова Славянска, Антон Антонов Герунов.
 
246:
Application of bureaucratic theory to the analysis of business projects organizational structure and management| Stefan Zhelyazkov Radev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.236 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
46 с. :| с табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.8. Икономика (Икономика и управл. по отрасли)| СУ "Св. Климент Охридски", Стоп. фак., Кат. "Икономика и управл. по отрасли"| 2020
 
504:
Библиогр. с. 44-46
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Проекти| управление и организация.
 
700:
Radev, Stefan Zeljazkov| Вуцова, Албена Христова| науч. ръководител| Славянска, Вяра Красимирова| рец.| Герунов, Антон Антонов| рец.