Current View
Citation link:
Title:
Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност : Автореферат / Надежда Костадинова Рибарска.; Fragmentability and functional analytic approach to necessary optimality conditions Nadezhda Kostadinova Ribarska
 
Creator:
Рибарска, Надежда Костадинова; Ribarska, Nadezda Kostadinova
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. степен доктор на науките в направление 4.5 Математика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2017; Библиогр. с. 40-48; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Функционален анализ.; Топология.; Вариационно смятане.; Изследване на операциите.
 
*** *** ***
 
001:
001135932
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рибарска, Надежда Костадинова
 
245:
Фрагментируемост и функционално-аналитичен подход към необходими условия за оптималност :| Автореферат /| Надежда Костадинова Рибарска.
 
246:
Fragmentability and functional analytic approach to necessary optimality conditions| Nadezhda Kostadinova Ribarska
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 697.4 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
48 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. степен доктор на науките в направление 4.5 Математика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2017
 
504:
Библиогр. с. 40-48
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Функционален анализ.| Топология.| Вариационно смятане.| Изследване на операциите.
 
700:
Ribarska, Nadezda Kostadinova