Current View
Citation link:
Title:
Наноразмерни тънки филми ZnO - синтез, характеризиране и и сензорни приложения : Автореферат / Людмила Кръстева Кръстева ; Науч. ръководители Димитър Димитров, Каролина Папазова.
 
Creator:
Кръстева, Людмила Кръстева; Димитров, Димитър Ценов науч. ръководител; Папазова, Каролина Илиева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", науч. спец. 4.2 Хим. науки (Химия на твърдото тяло) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Обща и неорганична химия 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Нанотехнология.; Тънки слоеве [филми].
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кръстева, Людмила Кръстева
 
245:
Наноразмерни тънки филми ZnO - синтез, характеризиране и и сензорни приложения :| Автореферат /| Людмила Кръстева Кръстева ; Науч. ръководители Димитър Димитров, Каролина Папазова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 2,9 MB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
39 л. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор", науч. спец. 4.2 Хим. науки (Химия на твърдото тяло)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Обща и неорганична химия| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Нанотехнология.| Тънки слоеве [филми].
 
700:
Димитров, Димитър Ценов| науч. ръководител| Папазова, Каролина Илиева| науч. ръководител