Current View
Citation link:
Title:
Теория на речевите актове в Биоетичната проблематика : Автореферат / Атанас Красимиров Анов ; Науч. ръководител Анна Бешкова
 
Creator:
Анов, Атанас Красимиров; Бешкова, Анна Николова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (Логика) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика" 2017; Библиогр. с. 34-41; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Философия направления и школи.; Словесна комуникация.; Логика етични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001152962
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Анов, Атанас Красимиров
 
245:
Теория на речевите актове в Биоетичната проблематика :| Автореферат /| Атанас Красимиров Анов ; Науч. ръководител Анна Бешкова
 
260:
София,| 2017.
 
300:
41 с. :| с табл. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 770.1 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (Логика)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 34-41
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Философия| направления и школи.| Словесна комуникация.| Логика| етични проблеми.
 
700:
Бешкова, Анна Николова| науч. ръководител