Abstract:
Георги Раковски е основоположник на организираното националноосвободително движение, публицист, журналист, историк и етнограф. Портрет на Георги Раковски заедно с Д. Чаушов.
 
Created:
1861
 
Spatial:
Браила, Румъния
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565210083
 
IsFormatOf:
С II 500
 
Subject:
освободително движение; поет; писател; журналист; обществен деец; 1860; EuropeanaPhotography; EUPHOTOresistance