Current View
Citation link:
Title:
Самопредставянето онлайн в сферата на изобразителното изкуство : Автореферат / Христиан Даниелов Вачков ; Науч. ръководител Владимир Градев.; Online self-presentation in the visual arts Christian Danielov Vatchkov
 
Creator:
Вачков, Христиан Даниелов; Vackov, Hristian Danielov; Градев, Владимир Николаев науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата", докторска прогр. "Културология" (Антропология на дигиталните комуникации) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Културология" 2017; Библиогр. с. 39-40; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Изобразително изкуство търговия.; Реклама.; Социални мрежи.; Информационни и комуникационни технологии приложение в изобразителното изкуство.
 
*** *** ***
 
001:
001139704
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вачков, Христиан Даниелов
 
245:
Самопредставянето онлайн в сферата на изобразителното изкуство :| Автореферат /| Христиан Даниелов Вачков ; Науч. ръководител Владимир Градев.
 
246:
Online self-presentation in the visual arts| Christian Danielov Vatchkov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 610.7 KB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
40 с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" в проф. направление 3.1. "Социология, антропология и науки за културата", докторска прогр. "Културология" (Антропология на дигиталните комуникации)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Културология"| 2017
 
504:
Библиогр. с. 39-40
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Изобразително изкуство| търговия.| Реклама.| Социални мрежи.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в изобразителното изкуство.
 
700:
Vackov, Hristian Danielov| Градев, Владимир Николаев| науч. ръководител