Citation link:
Abstract:
ген. Христо Луков, ген. Никола Михов, офицери и политици пред църквата ”Св. София”.
 
Created:
1930-1939
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670930
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 3К, оп. 15, а.е. 415.
 
Subject:
война; генерал; политик; църква; църковна служба; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers