Current View
Citation link:
Title:
Модели на управление на туристически дестинации на местно ниво в България : Автореферат / Гергана Тончева ; Науч. ръководител Мариана Асенова ; Рец. Васил Христов Маринов, Боян Йорданов Кулов.; Models of local destination management in Bulgaria Gergana Tihomirova Toncheva
 
Creator:
Тончева, Гергана Тихомирова; Tonceva, Gergana Tihomirova; Асенова, Мариана Атанасова науч. ръководител; Маринов, Васил Христов рец.; Кулов, Боян Йорданов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за Земята, науч. спец.: География на рекреацията и туризма СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "География на туризма" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Туризъм управление и организация. България.
 
*** *** ***
 
001:
001176022
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тончева, Гергана Тихомирова
 
245:
Модели на управление на туристически дестинации на местно ниво в България :| Автореферат /| Гергана Тончева ; Науч. ръководител Мариана Асенова ; Рец. Васил Христов Маринов, Боян Йорданов Кулов.
 
246:
Models of local destination management in Bulgaria| Gergana Tihomirova Toncheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.482 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
40 л. :| с табл., сх., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор", проф. направление: 4.4. Науки за Земята, науч. спец.: География на рекреацията и туризма| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "География на туризма"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Туризъм| управление и организация.| България.
 
700:
Tonceva, Gergana Tihomirova| Асенова, Мариана Атанасова| науч. ръководител| Маринов, Васил Христов| рец.| Кулов, Боян Йорданов| рец.