Citation link:
  • Нещастна фамилия : Българска народна повест /От В. Друмев ; [Предг. В. Друмев].
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев и печат с текст