Abstract:
Тленните останки на епископ Дамиан (Говоров) в храма ”Св. Николай” на ул. ”Калоян”.
 
Created:
20.04.1936
 
Spatial:
България, гр. София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
архив Борис Словачевски
 
RightsHolder:
Юрий Борисович Словачевски
 
Identifier:
F14370387450464
 
Subject:
1930; духовник; погребение; църковна служба; AthPlus