Current View
Citation link:
Title:
Евхаристия и католичност на църквата : Константинопол и Рим - дебатът от ХІІІ в. Автореферат / Щони Райчев Кокудев ; Науч. ръководител Калин Янакиев.
 
Creator:
Кокудев, Щони Райчев; Янакиев, Калин Тодоров науч. ръководител
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. Теория и история на културата (Средновековна култура - културата на Византия) шифър 05.08.33 СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. история и теория на културата 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Църква - история.; Култура история, средни векове.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кокудев, Щони Райчев
 
245:
Евхаристия и католичност на църквата :| Константинопол и Рим - дебатът от ХІІІ в.| Автореферат /| Щони Райчев Кокудев ; Науч. ръководител Калин Янакиев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,87 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
32 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на науч. и образователна степен "доктор" по науч. спец. Теория и история на културата (Средновековна култура - културата на Византия) шифър 05.08.33| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. история и теория на културата| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Църква - история.| Култура| история, средни векове.
 
700:
Янакиев, Калин Тодоров| науч. ръководител