Citation link:
Abstract:
Георги Димитров (1882-1949). Български политик. Портрет на Георги Димитров.
 
Creator:
фотоателие А. Владиков
 
Created:
1904
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160097
 
Subject:
политик; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov