Current View
Citation link:
Title:
Школата на Киото - чистото съзнание и жизненият свят във философията за пустотата : Феноменологични прочити (Отражения и модуси на междукултурния диалог Изток-Запад) : Автореферат / Калинка Петкова Янкова ; Науч. ръководител Владимир Градев.
 
Creator:
Янкова, Калинка Петкова; Градев, Владимир Николаев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление: 3.1. "Социология, антропология и науки за културата", докторска прогр. "Културология" (Теория и история на религиите) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Културология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Култура философски проблеми Япония.; Философия, съвременна Япония.; Феноменология Япония.
 
*** *** ***
 
001:
001154988
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Янкова, Калинка Петкова
 
245:
Школата на Киото - чистото съзнание и жизненият свят във философията за пустотата :| Феноменологични прочити (Отражения и модуси на междукултурния диалог Изток-Запад) : Автореферат /| Калинка Петкова Янкова ; Науч. ръководител Владимир Градев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 790.2 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
30 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в проф. направление: 3.1. "Социология, антропология и науки за културата", докторска прогр. "Културология" (Теория и история на религиите)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Културология"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Култура| философски проблеми| Япония.| Философия, съвременна| Япония.| Феноменология| Япония.
 
700:
Градев, Владимир Николаев| науч. ръководител