Current View
Citation link:
Title:
Биосинтеза, изолиране и охарактеризиране на колагенази от мезофилни и термофилни актиномицети : Автореферат / Детелина Христова Петрова ; Науч. ръководител Стоян Влахов.
 
Creator:
Петрова, Детелина Христова; Влахов, Стоян Стефанов науч. ръководител
 
Date:
2015 [issued] 2015.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Микробиология) СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология" 2015; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Микроорганизми.; Биохимия.; Актиномицети.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петрова, Детелина Христова
 
245:
Биосинтеза, изолиране и охарактеризиране на колагенази от мезофилни и термофилни актиномицети :| Автореферат /| Детелина Христова Петрова ; Науч. ръководител Стоян Влахов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,3 KB)
 
260:
София,| 2015.
 
300:
38 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 4.3 Биол. науки (Микробиология)| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Обща и пром. микробиология"| 2015
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Микроорганизми.| Биохимия.| Актиномицети.
 
700:
Влахов, Стоян Стефанов| науч. ръководител