• Т. В. Траянов /Вас. Пундев.
    • Заглавна страница с дарствен надпис от автора