Current View
Citation link:
Title:
"Литература на свидетелството" в Латинска Америка (1950-1989 г.) : Автореферат / Лиляна Кънчева Табакова.
 
Creator:
Табакова, Лиляна Кънчева
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в областта на висшето образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1 Филология, докторска прогр. Лит. на народите на Европа, Африка, Америка, Азия и Австралия (Испаноамер. лит.) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"
 
Subject:
Латиноамериканска литература 2019
 
*** *** ***
 
001:
001154293
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Табакова, Лиляна Кънчева
 
245:
"Литература на свидетелството" в Латинска Америка (1950-1989 г.) :| Автореферат /| Лиляна Кънчева Табакова.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 545.3 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
[50] с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" в областта на висшето образование 2. Хуманитарни науки, проф. направление 2.1 Филология, докторска прогр. Лит. на народите на Европа, Африка, Америка, Азия и Австралия (Испаноамер. лит.)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по класически и нови филологии, Кат. "Испанистика и португалистика"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"|
 
650:
Латиноамериканска литература| 2019