Current View
Title:
Точни решения на уравненията на Einstein-Maxwell описващи черни дупки в пространство-време с допълнително измерение и тяхната термодинамика : Автореферат / Петя Георгиева Недкова ; Науч. ръководител Стойчо Стоянов Язаджиев.
 
Creator:
Недкова, Петя Георгиева; Язаджиев, Стойчо Стоянов науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Професионално направление 4.1 Физически науки, Науч. спец. 01.03.01 Теоретична и мат. физика СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Теоретична физика"; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Черни дупки [астрономия] физически методи.
 
*** *** ***
 
001:
001146219
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Недкова, Петя Георгиева
 
245:
Точни решения на уравненията на Einstein-Maxwell описващи черни дупки в пространство-време с допълнително измерение и тяхната термодинамика :| Автореферат /| Петя Георгиева Недкова ; Науч. ръководител Стойчо Стоянов Язаджиев.
 
260:
София,| 2012.
 
300:
46 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 843.9 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор", Професионално направление 4.1 Физически науки, Науч. спец. 01.03.01 Теоретична и мат. физика| СУ "Св. Климент Охридски", Физ. фак., Кат. "Теоретична физика"
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Черни дупки [астрономия]| физически методи.
 
700:
Язаджиев, Стойчо Стоянов| науч. ръководител