Current View
Title:
Наказателноправна защита на политическите права на гражданите : Автореферат / Николета Кирилова Кузманова.; Criminal law protection of political rights of citizens Nikoleta Kirilova Kuzmanova
 
Creator:
Кузманова, Николета Кирилова; Kuzmanova, Nikoleta Kirilova
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висшето образование: 3. Социални, стоп. и правни науки, Науч. направление: 3.6 Право, Науч. спец.: Наказателно право СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки" 2014; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Права и задължения на гражданите България.; Наказателен процес България.; Защита [право] България.
 
*** *** ***
 
001:
001141869
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кузманова, Николета Кирилова
 
245:
Наказателноправна защита на политическите права на гражданите :| Автореферат /| Николета Кирилова Кузманова.
 
246:
Criminal law protection of political rights of citizens| Nikoleta Kirilova Kuzmanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 232.9 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
15 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висшето образование: 3. Социални, стоп. и правни науки, Науч. направление: 3.6 Право, Науч. спец.: Наказателно право| СУ "Св. Климент Охридски, Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки"| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Права и задължения на гражданите| България.| Наказателен процес| България.| Защита [право]| България.
 
700:
Kuzmanova, Nikoleta Kirilova