Citation link:
  • Изкуството в България : Студия /от Андрей Протич.
    • Начална страница с дарствен надпис