Current View
Citation link:
Title:
Иновативен дизайн и експериментални структури във викторианската книга (1800-1900) - технология на релефен дизайн подвързия на Оуен Джоунс за "Псалмите на Давид. Псалтир на Виктория" : Автореферат / Малина Белчева ; Науч. ръководител Веселина Вълканова ; Рец. Кристина Иванова Върбанова-Денчева, Марин Христов Будаков.; Innovative design and experimental structures in victorian design binding (1800-1900) - technology of relievo papier-mache binding by Owen Jones for The psalms of David. The Victoria Psalter Malina Gospodinova Belcheva-Handzhieva
 
Creator:
Белчева-Ханджиева, Малина Господинова; Belceva-Handzieva, Malina Gospodinova; Вълканова, Веселина Йорданова науч. ръководител; Върбанова-Денчева, Кристина Иванова рец.; Бодаков, Марин Христов рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, науч. спец.: Медии и комуникации - Визуална комуникация СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Джоунс, Оуен творчество; Книга оформление 19 в. Великобритания.; Книжна подвързия 19 в. Великобритания
 
*** *** ***
 
001:
001176460
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Белчева-Ханджиева, Малина Господинова
 
245:
Иновативен дизайн и експериментални структури във викторианската книга (1800-1900) - технология на релефен дизайн подвързия на Оуен Джоунс за "Псалмите на Давид. Псалтир на Виктория" :| Автореферат /| Малина Белчева ; Науч. ръководител Веселина Вълканова ; Рец. Кристина Иванова Върбанова-Денчева, Марин Христов Будаков.
 
246:
Innovative design and experimental structures in victorian design binding (1800-1900) - technology of relievo papier-mache binding by Owen Jones for The psalms of David. The Victoria Psalter| Malina Gospodinova Belcheva-Handzhieva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.274 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
29 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информ. науки, науч. спец.: Медии и комуникации - Визуална комуникация| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
600:
Джоунс, Оуен| творчество
 
650:
Книга| оформление| 19 в.| Великобритания.| Книжна подвързия| 19 в.| Великобритания
 
700:
Belceva-Handzieva, Malina Gospodinova| Вълканова, Веселина Йорданова| науч. ръководител| Върбанова-Денчева, Кристина Иванова| рец.| Бодаков, Марин Христов| рец.