Citation link:
Abstract:
Семейството на Димитър Ризов - български революционен деец, политик, публицист и дипломат.
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690029
 
IsFormatOf:
№ 32443
 
Subject:
политик; журналист; дипломат; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople