Abstract:
Млади пловдивчанки в модерно за началото на ХХ век облекло.
 
Created:
1900
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081039
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф. 714К; оп. 1; а.е.62; л.11.
 
Subject:
костюм; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups