Citation link:
Abstract:
Николай Лилиев (1885-1960) е български поет, драматург на Народния театър, преподавател по френски език; преводач от френски, немски и руски език. Фронтова снимка на писателя Николай Райнов. 4.ІХ.1918 г.
 
Created:
4.ІХ.1918
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Николай Лилиев
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950584
 
IsFormatOf:
Сн. 657/82
 
Subject:
писател; армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld