Current View
Citation link:
Title:
Модели за пространствено развитие в България - концептуална същност и проблеми (на примера на вторични областни центрове) : Автореферат / Миглена Иванова Клисарова ; Науч. ръководител Марин Русев.; Models for spatial development in Bulgaria – conceptual essence and problems (on the example of secondary district centers) Miglena Ivanova Klisarova
 
Creator:
Клисарова, Миглена Иванова; Klisarova, Miglena Ivanova; Русев, Марин Рахнев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Coverage:
България стопанско райониране. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за получаване на образователна и науч. степен "Доктор" 01.08.02 - Икон. и социална география - Регионално развитие СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Регионално развитие България.
 
*** *** ***
 
001:
001140878
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Клисарова, Миглена Иванова
 
245:
Модели за пространствено развитие в България - концептуална същност и проблеми (на примера на вторични областни центрове) :| Автореферат /| Миглена Иванова Клисарова ; Науч. ръководител Марин Русев.
 
246:
Models for spatial development in Bulgaria – conceptual essence and problems (on the example of secondary district centers)| Miglena Ivanova Klisarova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.112 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
60 с. :| с цв. к., диагр., табл. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за получаване на образователна и науч. степен "Доктор" 01.08.02 - Икон. и социална география - Регионално развитие| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Регионална и полит. география"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Регионално развитие| България.
 
651:
България| стопанско райониране.
 
700:
Klisarova, Miglena Ivanova| Русев, Марин Рахнев| науч. ръководител