• Български народни пѣсни [от Панагюрище, Дебърско, Костурско и Малко Търново] : [фолклорен материал] / [записали М. Дриновъ и Е. Карановъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 11/12 (1876), с. 147-178.
  • [с. 147]
  • [с.] 148
  • [с.] 149
  • [с.] 150
  • [с.] 151
  • [с.] 152
  • [с.] 153
  • [с.] 154
  • [с.] 155
  • [с.] 156
  • [с.] 157
  • [с.] 158
  • [с.] 159
  • [с.] 160
  • [с.] 161
  • [с.] 162
  • [с.] 163
  • [с.] 164
  • [с.] 165
  • [с.] 166
  • [с.] 167
  • [с.] 168
  • [с.] 169
  • [с.] 170
  • [с.] 171
  • [с.] 172
  • [с.] 173
  • [с.] 174
  • [с.] 175
  • [с.] 176
  • [с.] 177
  • [с.] 178