Abstract:
Лука Хаджилуков, санитарен подофицер, участник в Първата световна война.
 
Created:
1916
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690045
 
IsFormatOf:
№ 31432
 
Subject:
армейски офицер; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers