Current View
Title:
Личностни детерминанти на иновационното потребителско поведение : Автореферат / Татяна Йорданова ; Науч. ръководител Анелия Петрова.; Personality determinants of innovative consumer behavior Tatyana Yordanova Duhalova
 
Creator:
Духалова, Татяна Йорданова; Duhalova, Tatjana Jordanova; Петрова, Анелия науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Пълното име на науч. ръководител е Анелия Петрова Спасова; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.2. Психология (Трудова, организационна и икон. психология - Икон. психология) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по социална, трудова и пед. психология 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Икономическа психология.; Потребление.; Икономическо поведение.
 
*** *** ***
 
001:
001144917
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Духалова, Татяна Йорданова
 
245:
Личностни детерминанти на иновационното потребителско поведение :| Автореферат /| Татяна Йорданова ; Науч. ръководител Анелия Петрова.
 
246:
Personality determinants of innovative consumer behavior| Tatyana Yordanova Duhalova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.269 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
48 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Пълното име на науч. ръководител е Анелия Петрова Спасова
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Проф. направление: 3.2. Психология (Трудова, организационна и икон. психология - Икон. психология)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. по социална, трудова и пед. психология| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Икономическа психология.| Потребление.| Икономическо поведение.
 
700:
Duhalova, Tatjana Jordanova| Петрова, Анелия| науч. ръководител