Current View
Citation link:
Title:
Мода и визуална култура в онлайн пространството : Влияние на социалните мрежи върху трансформациите на стила : Автореферат / Лиляна Йорданова Петкова ; Науч. ръководител Любомир Стойков.
 
Creator:
Петкова, Лиляна Йорданова; Стойков, Любомир Димчев науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Култура и медии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2020
 
Subject:
Мода.; Социални мрежи.
 
*** *** ***
 
001:
001166450
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Петкова, Лиляна Йорданова
 
245:
Мода и визуална култура в онлайн пространството :| Влияние на социалните мрежи върху трансформациите на стила : Автореферат /| Лиляна Йорданова Петкова ; Науч. ръководител Любомир Стойков.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 715.1 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
44 с. :| с цв. ил., табл., сх. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по науч. спец. 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Култура и медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "История и теория на журналистиката"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2020
 
650:
Мода.| Социални мрежи.
 
700:
Стойков, Любомир Димчев| науч. ръководител