Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География : Т. 106. / Ред. кол. Васил Маринов - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
Creator:
Маринов, Васил Христов ред.; Контева, Мимоза Георгиева ред.; Бояджиев, Веселин Илиев ред.; Пенков, Иван Тодоров ред.; Русев, Марин Рахнев ред.; Коцев, Александър Александров ред.; Арсова, Розалина Николай ред.; Ташев, Димитър Атанасов ред.
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. Книга 2 - География :| Т. 106. /| Ред. кол. Васил Маринов - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite "St. Kliment Ohridski". Faculte de geologie et geographie. Livre 2 - Geographie
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 59 MB)
 
260:
2014.
 
300:
391 с. :| с ил., табл., диагр.
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Маринов, Васил Христов| ред.| Контева, Мимоза Георгиева| ред.| Бояджиев, Веселин Илиев| ред.| Пенков, Иван Тодоров| ред.| Русев, Марин Рахнев| ред.| Коцев, Александър Александров| ред.| Арсова, Розалина Николай| ред.| Ташев, Димитър Атанасов| ред.