Abstract:
Група младежи на Витоша, дегизирани за заблуда на полицията - момичетата с мъжки, а момчетата с женски дрехи. Денчо Щъков (на втория ред четвъртия от ляво надясно с рокля и барета).
 
Created:
1933
 
Spatial:
Витоша, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740670412
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 1835К, оп. 1, а.е. 52.
 
Subject:
излет; планина; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople