Citation link:
 • Историческы изследованія за Охридската и Ипекска архіепископіи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговоръ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Глава I. За учрежденіето и припознаваньето на Охридската Архіепископія
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Глава II. За ради уничтоженіето на Охридската Архіепископія
   • § 1.
    • [с.] 20
    • Актъ I. Оставка на Архіепископа Арсенія
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Актъ II. Съгласително писмо на шестьмината Архіереи подчинены на Архіепископіята
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • Актъ III. Актъ синодаленъ за избраніето на Драченскія Митрополитъ за пьрвый такъвзи Охридскій слѣдь уничтоженіето Охридската Архіепископія
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
   • § 2.
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
    • [с.] 60
  • Глава III. За уничтоженіето на Ипекската Архіепископія
   • Актъ I. Оставката на Ипекскія Архіепископъ Каллиника
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Актъ II. Изложеніе на причината и на начина на уничтоженіето на Ипекската Архіепископія
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Актъ III. Избирателенъ актъ за новыя Митрополитъ Призренскій подиръ уничтоженіето на Ипекската Архіепископія
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
  • Послѣсловіе
   • [с. 79]
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
  • Притурка на историческото изложеніе за Охридската и Ипекската Архіепископіи
   • [с. 87]
   • § 1.
   • § 2.
    • [с.] 88
   • § 3.
    • [с.] 89
   • § 4.
    • [с.] 90
   • § 5.
    • [с.] 91
    • [с.] 92
   • § 6.
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • § 7.
    • [с.] 96
   • § 8.
    • [с.] 97
   • § 9.
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • § 10.
    • [с.] 100
   • § 11.
    • [с.] 101
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • § 12.
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с. 108]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]