Citation link:
Abstract:
Личности, свързани с Георги Димитров. Близките на подсъдимите в залата на съда. Отляво надясно: съпругата на Васил Танев, Магдалина Баръмова - сестра на Георги Димитров, Парашкева Димитрова –-майка на Георги Димитров и съпругата на Ернст Торглер.
 
Created:
септември 1933
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Център за исторически и политологически изследвания на НС на БСП
 
Identifier:
F13511625160168
 
IsFormatOf:
Г І 106/4
 
Subject:
политик; съдебен процес; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplegdimitrov