Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Социални дейности : Т. 102. / Ред. кол. Ивайло Тепавичаров и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de pedagogie. Livre activites sociales
 
Creator:
Тепавичаров, Ивайло Димитров ред.; Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова ред.; Рашева-Мерджанова, Яна Динкова ред.; Еничарова, Емилия Иванова ред.; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева ред.; Стракова, Лиляна Иванова ред.; Райкова, Вержиния ред.
 
Date:
2010 [issued] 2010.
 
Description:
Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
*** *** ***
 
001:
001153284
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика. Книга Социални дейности :| Т. 102. /| Ред. кол. Ивайло Тепавичаров и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski". Faculte de pedagogie. Livre activites sociales
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 13.34 MB)
 
260:
2010.
 
300:
244 с.
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
700:
Тепавичаров, Ивайло Димитров| ред.| Пейчева-Форсайт, Румяна Веселинова| ред.| Рашева-Мерджанова, Яна Динкова| ред.| Еничарова, Емилия Иванова| ред.| Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| ред.| Стракова, Лиляна Иванова| ред.| Райкова, Вержиния| ред.