Citation link:
 • Дзен-майстори : Китай / Състав. и прев. Сергей Герджиков.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
   • стр. 7
   • стр. 8
  • Предговор
   • стр. 10
   • стр. 11
  • Схема на наследяването на Чан
   • стр. 13
   • стр. 14
   • стр. 15
   • стр. 16
  • Даогоан. ЗАПИСКИ ЗА ПРЕДАВАНЕТО НА СВЕТИЛНИКА: РАННИ ПАТРИАРСИ В ИНДИЯ
   • Книга първа
    • стр. 18
    • стр. 19
    • стр. 20
    • стр. 21
    • стр. 22
    • стр. 23
    • стр. 24
    • стр. 25
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
    • стр. 32
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
    • стр. 41
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
   • Книга втора
    • стр. 46
    • стр. 47
    • стр. 48
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
    • стр. 58
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
    • стр. 69
    • стр. 70
    • стр. 71
    • стр. 72
    • стр. 73
    • стр. 74
    • стр. 75
    • стр. 76
    • стр. 77
    • стр. 78
    • стр. 79
  • БОДХИДХАРМА (470-541)
   • Даоюан. Записки за предаването на светилника. Кннга трета.
    • стр. 81
    • стр. 82
    • стр. 83
    • стр. 84
    • стр. 85
    • стр. 86
    • стр. 87
    • стр. 88
    • стр. 89
   • ЧАН-УЧЕНИЕТО НА БОДХИЛХАРМА
   • Бодхидхарма. Кратък трактат за четирите практики
    • стр. 91
   • Бодхидхарма. Слово за потока на кръвта
    • стр. 93
    • стр. 94
    • стр. 95
    • стр. 96
    • стр. 97
    • стр. 98
    • стр. 99
    • стр. 100
    • стр. 101
    • стр. 102
    • стр. 103
    • стр. 104
    • стр. 105
   • Бодхидхарма. За пробуждането
    • стр. 107
    • стр. 108
    • стр. 109
    • стр. 110
    • стр. 111
    • стр. 112
    • стр. 113
    • стр. 114
    • стр. 115
   • Бодхидхарма. За пробива
    • стр. 117
    • стр. 118
    • стр. 119
    • стр. 120
    • стр. 121
    • стр. 122
    • стр. 123
    • стр. 124
    • стр. 125
    • стр. 126
    • стр. 127
    • стр. 128
  • ДАДЗУ ХУЕЙКЪ (487-593)
   • Даоюап. ХУЕЙКЪ
    • стр. 130
    • стр. 131
  • ДЗИЕНДЖЪ СЪНЦАН (-606)
   • Даоюап. СЪПЦЛИ
    • стр. 133
   • Дзисндясь Съпцаи. ВЯРАТА В УМА
    • стр. 135
    • стр. 136
    • стр. 137
    • стр. 138
    • стр. 139
  • ДАИ ДАОСИН (580-681)
   • Даогоан. ДАОСИН
    • стр. 141
    • стр. 142
   • Дай Даосин. ПЕТГЕ ВРАТИ
    • стр. 144
    • стр. 145
  • ДАМАН ХУНЖЪН (601-674)
   • Даоюан. ХУНЖЪН
    • стр. 147
   • Даман Хунжьн. ТРАКТАТ ЗА ВИСШИЯ ПРЕХОД
    • стр. 149
    • стр. 150
    • стр. 151
    • стр. 152
    • стр. 153
    • стр. 154
    • стр. 155
    • стр. 156
    • стр. 157
  • НЮТОУ ФАЖУН (594-651)
   • Даоюан. ФАЖУН
    • стр. 159
    • стр. 160
    • стр. 161
    • стр. 162
    • стр. 163
    • стр. 164
    • стр. 165
  • ДАДЗИЕН ХУЕЙНЪН (638-674)
   • Даоюан. ХУЕЙНЪН
    • стр. 167
    • стр. 168
    • стр. 169
   • Коан с Хуейнън от Умънгуан (Вход без врата)
    • стр. 171
    • стр. 172
   • Дадзиеи Хуейнън. ЛЮДЗУ ТАНДЗИН (ОЛТAPHA СУТРА), фрагменти
    • стр. 174
    • стр. 175
    • стр. 176
    • стр. 177
    • стр. 178
    • стр. 179
    • стр. 180
    • стр. 181
  • ХЪДЗЪ ШЪНХУЕЙ (670-762)
   • Хъдзъ Шънхуей. ТРАКТАТ ЗА ВНЕЗАПНОТО ПРОСВЕТЛЕНИЕ
    • стр. 183
    • стр. 184
    • стр. 185
    • стр. 186
  • ШИТОУ СИЦИЕН (700-790)
   • Хайнрих Дюмолин. Биография
    • стр. 188
    • стр. 189
    • стр. 190
  • МАДЗУ ДАОИ (709-788)
   • Хайнрих Дюмолин. Биография
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
   • Коани с Мадзу в Умънгуан (Вход без врата)
   • Коани с Мадзу в Бийенлу (Записки от синята скала)
    • стр. 197
    • стр. 198
    • стр. 199
    • стр. 200
   • Други коани с Мадзу
    • стр. 202
    • стр. 203
    • стр. 204
    • стр. 205
   • Мадзу Даои. ЧАН-ПОЛОЖЕНИЯ
    • стр. 207
    • стр. 208
    • стр. 209
    • стр. 210
    • стр. 211
  • БАЙДЖАН ХУАЙХАЙ (720-814)
   • Хайнрих Дюмолин. Биография
    • стр. 213
   • Коан с Байджан в Умъгуан (Вход без врата)
    • стр. 215
   • Коан с Байджан в Бийенлу (Записки от синята скала)
    • стр. 217
    • стр. 218
    • стр. 219
   • Други коани с Байджан
  • ДАЧУ ХУЕЙХАЙ (VIII в.)
   • Коани с Хуейхай
    • стр. 222
    • стр. 223
   • Дачу Хуейхай. ВХОДЪТ КЪМ ИСТИНАТА ЧРЕЗ ВНЕЗАПНОТО ПРОБУЖДАНЕ
    • стр. 225
    • стр. 226
    • стр. 227
    • стр. 228
    • стр. 229
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
    • стр. 234
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
    • стр. 247
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
    • стр. 255
    • стр. 256
  • НАНЦЮАН ПУЮАН (748-835)
   • Коани с Нанцюан в Умънгуан (Вход без врата)
    • стр. 258
    • стр. 259
   • Коани с Нанцюан в Бийеилу (Записки от синята скала)
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
   • Други коани с Нанцюан
  • ДЖАОДЖОУ ЦУНШЪН (778-897)
   • Биография
    • стр. 268
   • Коани с Джаоджоу в Умънгуан (Вход без врата)
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
    • стр. 273
   • Коани с Джаоджоу в Бийенлу (Записки от синята скала)
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
    • стр. 289
    • стр. 290
    • стр. 291
    • стр. 292
    • стр. 293
    • стр. 294
    • стр. 295
    • стр. 296
    • стр. 297
    • стр. 298
  • ДЪШАН СЮАНДЗИЕН (782-865)
   • Сююн. Биография на Дъшан
    • стр. 301
    • стр. 302
   • Коани с Дъшан в Бийенлу (Записки от синята скала)
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
    • стр. 308
    • стр. 309
  • ХУАНБО СИЮАН (-850)
   • Биография
    • стр. 311
    • стр. 312
   • Коани с Хуанбо в Бийенлу (Записки от синята скала)
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
    • стр. 318
    • стр. 319
    • стр. 320
    • стр. 321
    • стр. 322
   • Хуанбо Сиюан. ПРЕДАВАНЕ НА ДХАРМА НА УМА
   • ЗАПИСКИ ОТ ЧУНЛИН
    • стр. 325
    • стр. 326
    • стр. 327
    • стр. 328
    • стр. 329
    • стр. 330
    • стр. 331
    • стр. 332
    • стр. 333
    • стр. 334
    • стр. 335
    • стр. 336
    • стр. 337
    • стр. 338
    • стр. 339
    • стр. 340
    • стр. 341
    • стр. 342
    • стр. 343
   • ЗАПИСКИ ОТ УАНЛИН
    • стр. 345
    • стр. 346
    • стр. 347
    • стр. 348
    • стр. 349
    • стр. 350
    • стр. 351
    • стр. 352
    • стр. 353
    • стр. 354
    • стр. 355
    • стр. 356
    • стр. 357
    • стр. 358
    • стр. 359
    • стр. 360
    • стр. 361
    • стр. 362
    • стр. 363
   • Хайнрих Дюмолин. ПЕТТЕ ДОМА
    • стр. 365
    • стр. 366
    • стр. 367
    • стр. 368
    • стр. 369
    • стр. 370
    • стр. 371
    • стр. 372
    • стр. 373
    • стр. 374
  • ЛИНДЗИ ИСЮАН (-866)
   • Мафан |1120 г] за Линдзи
    • стр. 376
    • стр. 377
   • Коан с Линдзи в Бийенлу (Записки от синята скала)
    • стр. 379
    • стр. 380
    • стр. 381
    • стр. 382
   • ЛИНДЗИЛУ (Записаните беседи на Линдзи). Въведение
    • стр. 384
    • стр. 385
    • стр. 386
    • стр. 387
    • стр. 388
    • стр. 389
   • ЗАПИСАНИТЕ БЕСЕДИ НА ЛИНДЗИ
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • стр. 394
    • стр. 395
    • стр. 396
    • стр. 397
    • стр. 398
    • стр. 399
    • стр. 400
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
    • стр. 406
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
    • стр. 410
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
    • стр. 418
    • стр. 419
    • стр. 420
    • стр. 421
    • стр. 422
    • стр. 423
    • стр. 424
    • стр. 425
    • стр. 426
    • стр. 427
    • стр. 428
    • стр. 429
    • стр. 430
    • стр. 431
    • стр. 432
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
    • стр. 439
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
    • стр. 447
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
    • стр. 456
  • ЮНМЪН УЪНЙЕН (864-949)
   • Биография
    • стр. 458
    • стр. 459
   • Коани с Юнмън в Умънгуан (Вход без врата)
    • стр. 461
    • стр. 462
   • Коани с Юнмън в Бийенлу (Записки от синята скала)
    • стр. 464
    • стр. 465
    • стр. 466
    • стр. 467
    • стр. 468
    • стр. 469
    • стр. 470
    • стр. 471
    • стр. 472
    • стр. 473
    • стр. 474
    • стр. 475
    • стр. 476
    • стр. 477
    • стр. 478
    • стр. 479
    • стр. 480
    • стр. 481
    • стр. 482
    • стр. 483
    • стр. 484
    • стр. 485
    • стр. 486
    • стр. 487
    • стр. 488
    • стр. 489
    • стр. 490
    • стр. 491
    • стр. 492
    • стр. 493
    • стр. 494
    • стр. 495
    • стр. 496
    • стр. 497
    • стр. 498
    • стр. 499
    • стр. 500
    • стр. 501
    • стр. 502
    • стр. 503
    • стр. 504
    • стр. 505
    • стр. 506
    • стр. 507
    • стр. 508
    • стр. 509
    • стр. 510
    • стр. 511
   • Коани от Юнмънлу
    • стр. 513
   • НАСТАВЛЕНИЯ НА ЮНМЪН УЕЙЕН
    • стр. 515
    • стр. 516
    • стр. 517
    • стр. 518
    • стр. 519
    • стр. 520
    • стр. 521
    • стр. 522
    • стр. 523
    • стр. 524
    • стр. 525
    • стр. 526
    • стр. 527
    • стр. 528
    • стр. 529
    • стр. 530
  • ДУНШАН ЛЯНДЗИЕ (806-869)
   • Биография
    • стр. 532
  • ЦАОШАН ПЪНЧЪ (840-901)
   • Коан с Цаошан
    • стр. 534
   • Хайнрих Дюмолин. ПЕТТЕ РАНГА
  • ФОЙЕН ЦИНЮАН (1067-1120)
   • ЧАИ-УЧЕНИЕТО НА ФОЙЕН
    • стр. 537
    • стр. 538
    • стр. 539
    • стр. 540
    • стр. 541
  • ХАНШАН ДЪЧИН (1546-1623)
   • АВТОБИОГТАФИЯ НА МАЙСТОР ХАНШАН
    • стр. 543
    • стр. 544
    • стр. 545
    • стр. 546
    • стр. 547
    • стр. 548
    • стр. 549
    • стр. 550
    • стр. 551
    • стр. 552
    • стр. 553
    • стр. 554
    • стр. 555
   • МАКСИМИ НА МАЙСТОР ХАНШАН
    • стр. 557
    • стр. 558
    • стр. 559
    • стр. 560
    • стр. 561
    • стр. 562
    • стр. 563
    • стр. 564
    • стр. 565
  • СЮЮН (1839-1959) („Празния облак“)
   • Възпоменание за великия китайски чан-майстор Сююн
    • стр. 567
    • стр. 568
   • Сююн. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРАКТИКАТА НА ЧАН
    • стр. 570
    • стр. 571
    • стр. 572
    • стр. 573
    • стр. 574
    • стр. 575
   • Издателско каре
  • Задна корица