Current View
Citation link:
Title:
Мултимедийният нюзрум в България : Характеристики на моделите Тенденции на развитие Автореферат / Валери Иванов Маринов ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
Creator:
Маринов, Валери Иванов; Петрова, Теодора Радоева науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор"/05.03. Обществени комуникации и информационни науки - Журналистика/(Нови медии) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия" 2012; Библиогр. с. 38-47; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Информационно общество.; Информационни и комуникационни технологии приложение в журналистиката България.; Аудиовизия България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринов, Валери Иванов
 
245:
Мултимедийният нюзрум в България :| Характеристики на моделите| Тенденции на развитие| Автореферат /| Валери Иванов Маринов ; Науч. ръководител Теодора Петрова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 495 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
47 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "Доктор"/05.03. Обществени комуникации и информационни науки - Журналистика/(Нови медии)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Радио и телевизия"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 38-47
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Информационно общество.| Информационни и комуникационни технологии| приложение| в журналистиката| България.| Аудиовизия| България.
 
700:
Петрова, Теодора Радоева| науч. ръководител