Abstract:
Изпращането в пенсия на Калин Луков, с военната музика на VI-ти конен полк.
 
Created:
1933
 
Spatial:
Харманли, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080925
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ЧП 770К; л.2.
 
Subject:
музикално дружество; композитор; диригент; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld