Current View
Citation link:
Title:
Светци-лечители в агиографската традиция на православния свят : Автореферат / Екатерина Димитрова Тодорова ; Науч. ръководител Вася Николова Велинова ; Рец. Анисава Любенова Милтенова, Маргарет Драганова Димитрова.; Healing saints in the hagioraphical tradition of the Orthodox world Ekaterina Dimitrova Todorova
 
Creator:
Тодорова, Екатерина Димитрова; Todorova, Ekaterina Dimitrova; Велинова, Вася Николова науч. ръководител; Милтенова, Анисава Любенова рец.; Димитрова, Маргарет Драганова рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висше образование: Хуманитарни науки, проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Старобълг. лит. СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Южнолавянски литератури теми, образи, сюжети; Светци в литературата.; Народни вярвания, български
 
*** *** ***
 
001:
001177376
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Тодорова, Екатерина Димитрова
 
245:
Светци-лечители в агиографската традиция на православния свят :| Автореферат /| Екатерина Димитрова Тодорова ; Науч. ръководител Вася Николова Велинова ; Рец. Анисава Любенова Милтенова, Маргарет Драганова Димитрова.
 
246:
Healing saints in the hagioraphical tradition of the Orthodox world| Ekaterina Dimitrova Todorova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 341.7 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
43 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", област на висше образование: Хуманитарни науки, проф. направление: 2.1. Филология, науч. спец.: Старобълг. лит.| СУ "Св. Климент Охридски", Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Южнолавянски литератури| теми, образи, сюжети| Светци| в литературата.| Народни вярвания, български
 
700:
Todorova, Ekaterina Dimitrova| Велинова, Вася Николова| науч. ръководител| Милтенова, Анисава Любенова| рец.| Димитрова, Маргарет Драганова| рец.