• Родопското наречие /А. Теодоров.
    • Начална страница с дарствен надпис