Current View
Citation link:
Title:
Формиране на групова идентичност чрез лайфстайла като медиен разказ : Ролята на сп. "Егоист" в българската лайфстайл-преса : Автореферат / Ивайло Цветков ; Науч. ръководител Георги Лозанов.
 
Creator:
Цветков, Ивайло; Лозанов, Георги науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] [2019].
 
Description:
Кор. опис.; Пълното име на науч. ръководител е Георги Лозанов Георгиев; Автореферат [на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5.] Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - лайфстайл преса) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Журналистика жанрове България.; Култура, съвременна идентичност в периодичния печат България.
 
*** *** ***
 
001:
001154981
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветков, Ивайло
 
245:
Формиране на групова идентичност чрез лайфстайла като медиен разказ :| Ролята на сп. "Егоист" в българската лайфстайл-преса : Автореферат /| Ивайло Цветков ; Науч. ръководител Георги Лозанов.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 421.4 KB)
 
260:
София,| [2019].
 
300:
[23] с. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.| Пълното име на науч. ръководител е Георги Лозанов Георгиев
 
502:
Автореферат [на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.5.] Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - лайфстайл преса)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Пресжурналистика и книгоиздаване"| 2019
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Журналистика| жанрове| България.| Култура, съвременна| идентичност| в периодичния печат| България.
 
700:
Лозанов, Георги| науч. ръководител