Abstract:
Борис Руменов (1884-1944) е български писател, хуморист, актьор, издател на в-к ”Барабан”. Инициатор, създател и актьор в Полеви военен театър (1912-1918). Деен член на Софийското птицевъдно дружество ”Птица”. Автор на пиесата ”Весела България”, играна на театралните сцени в цяла България. Убит без съд и присъда през 1944 г. Оперната певица Илка Попова, 1937 г.
 
Creator:
Ателие ”Treli”
 
Created:
1937 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фотоалбум на Борис Руменов (Борю Зевзека)
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13673053950934
 
IsFormatOf:
Сн. 2261/94
 
Subject:
писател; ателие; актьор; музикант; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld