Current View
Citation link:
Title:
Приложение на Data Warehouse системи за разкриване на знания : Разреденост на данните в многомерния аналитичен модел Автореферат / Ина Асенова Найденова ; Науч. ръководител Калинка Михайлова Калоянова.
 
Creator:
Найденова, Ина Асенова; Калоянова, Калинка Михайлова науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Кор. опис; Автореферат за придобиване на образователна и науч. степен Доктор в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" науч. спец. 01.01.12 "Информатика" СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика 2012; Електронно копие [София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012]
 
Subject:
Информационни и комуникационни технологии.; Информационни системи.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Найденова, Ина Асенова
 
245:
Приложение на Data Warehouse системи за разкриване на знания :| Разреденост на данните в многомерния аналитичен модел| Автореферат /| Ина Асенова Найденова ; Науч. ръководител Калинка Михайлова Калоянова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл :1,79 MB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
36 с. :| с ил. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис
 
502:
Автореферат| за придобиване на образователна и науч. степен Доктор в проф. направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" науч. спец. 01.01.12 "Информатика"| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по математика и информатика| 2012
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| [София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012]
 
650:
Информационни и комуникационни технологии.| Информационни системи.
 
700:
Калоянова, Калинка Михайлова| науч. ръководител