Current View
Citation link:
Title:
Експертизи при разследване на престъпления против стопанството : Автореферат / Светослав Донов Василев ; Науч. ръководител Евгения Николова Коцева
 
Creator:
Василев, Светослав Донов; Коцева-Владимирова, Евгения Николова науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност "Криминалистика" СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Наказателен процес.
 
*** *** ***
 
001:
001153317
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василев, Светослав Донов
 
245:
Експертизи при разследване на престъпления против стопанството :| Автореферат /| Светослав Донов Василев ; Науч. ръководител Евгения Николова Коцева
 
260:
София,| 2017.
 
300:
25 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 181.5 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност "Криминалистика"| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Наказателноправни науки"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Наказателен процес.
 
700:
Коцева-Владимирова, Евгения Николова| науч. ръководител