Abstract:
Лубор Нидерле, чешки учен, славист, чуждестранен член на БАН.
 
Created:
1900
 
Spatial:
Чехия
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690024
 
IsFormatOf:
30558-2
 
Subject:
учен; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople