Current View
Citation link:
Title:
Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009 : Автореферат / Ева Станиславова Касева ; Науч. ръководител Йорданка Зидарова
 
Creator:
Касева, Ева Станиславова; Зидарова, Йорданка Вълчева науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.6. Право, Докторска програма Международно частно право СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Международно право и международни отношения" 2016; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Лично и семейно право Европейски съюз.; Международно частно право.
 
*** *** ***
 
001:
001152826
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Касева, Ева Станиславова
 
245:
Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009 :| Автореферат /| Ева Станиславова Касева ; Науч. ръководител Йорданка Зидарова
 
260:
София,| 2016.
 
300:
42 с. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 794.6 KB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", Област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.6. Право, Докторска програма Международно частно право| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Международно право и международни отношения"| 2016
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Лично и семейно право| Европейски съюз.| Международно частно право.
 
700:
Зидарова, Йорданка Вълчева| науч. ръководител