Abstract:
Светослава Славейкова (1896-1959), дъщеря на Тихол Цанков и Пенка Славейкова. Литераторка, създателка на къща Музей ”Петко и Пенчо Славейкови” в София. С народна носия.
 
Created:
около 1920
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Фонд ”Петко и Пенчо Славейкови”
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13781284180116
 
IsFormatOf:
Инв. № 435
 
Subject:
носия; учен; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople