Current View
Citation link:
Title:
СССР и Япония (1945-1960). Ролята на дипломацията за нормализиране на отношенията : Автореферат / Мария Асенова Аврамова ; Науч. ръководител Дарина Григорова
 
Creator:
Димитров, Мартин Милчев; Григорова, Дарина Григорова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история - История на Русия) СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак. Кат. по съвременна и нова история (История на Русия); Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Международни отношения история. СССР Япония
 
*** *** ***
 
001:
001157958
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Димитров, Мартин Милчев
 
245:
СССР и Япония (1945-1960). Ролята на дипломацията за нормализиране на отношенията :| Автореферат /| Мария Асенова Аврамова ; Науч. ръководител Дарина Григорова
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 379.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
23 с. : ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история - История на Русия)| СУ "Св. Климент Охридски", Исторически фак. Кат. по съвременна и нова история (История на Русия)
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Международни отношения| история.| СССР| Япония
 
700:
Григорова, Дарина Григорова| науч. ръководител